4809648337584128 Gumii 澳洲代購 SUDOCREM Healing Cream 嬰兒護臀膏 🌞它能幫助舒緩、治癒和保護嬰兒細嫩的皮膚不受到進一步的傷害. 🌞以防水為基礎,形成一層保護膜,它有潤膚劑可以幫助舒緩疼痛發炎的皮膚同時令皮膚柔軟。 🌞長者大人細路都用得 🌞有效舒緩粉刺,濕疹,割傷和擦傷,灼傷之類 Product #: gumiikwm-SUDOCREM Healing Cream 嬰兒護臀膏 2022-06-23 Regular price: $HKD$82.0 Available from: Gumii 澳洲代購In stock